Chivas Regal 38 years old là một trong sản phẩm phong cách nhất

Chivas Regal 38 years old là một trong sản phẩm phong cách nhất của thương hiệu khét tiếng toàn cầu này. Với số lượng chế tạo hạn chế thường niên, được thưởng thức qua một lần Chivas 38 năm này còn có lẽ là vấn đề lộc may.Chivas 38 năm Scotch Whisky Old (Chivas 38), Royal Salute 38 Year Old này Xem Chi Tiết